< EN >

Redirects

Met een redirect kan de uitvoer (of invoer) van een programma omgeleid worden. Bijvoorbeeld om de uitvoer van ls om te leiden naar een tekst bestand kunnen we het volgende commando gebruiken: ls -hal /usr/ > ls.txt (als we dit doen in een directory waar we schrijf-rechten hebben krijgen we het volgende resultaat:

Figuur 1. $ ls -hal /usr/ > ls.txt
$ ls -hal /usr/ > ls.txt

Zoals we kunnen zien wordt er niks weergegeven, dit is omdat we de uitvoer van ls (welke standaard de monitor ook bekend als stdout is) hebben omgeleid naar een tekst bestand: met het reeds geleerde CAT commando kunnen we deze inhoud weergeven:

Figuur 2. $ cat ls.txt
$ cat ls.txt

Dit werkt ook omgekeerd, zo kunnen we bijvoorbeeld een tekst document als invoer geven aan een programma: cat < ls.txt bijvoorbeeld.

Figuur 3. $ cat < ls.txt
$ cat < ls.txt

Natuurlijk is dit maar een zeer eenvoudig voorbeeld ter introductie van deze commando’s.