CP

Copy

cp (copy) : kopieer – Kopieer bestanden en directory's

Om een bestand te koperen gebruiken we cp, we kunnen net als met mv meer dan 1 bestand/directory kopiëren
Figuur 1. $ cp document.pdf pakket.deb foto.* directory/.

$ cp document.pdf pakket.deb foto.* directory/.

We hebben nu de bestanden:
  • document.pdf
  • pakket.deb
  • en alle bestanden die beginnen met foto.
Gekopieerd naar de directory genaamd directory (merk op dat bij de laatste /. staat, het punt (.) wil zeggen dat het naar die locatie gekopieerd moet worden.

We kunnen natuurlijk ook individueel kopiëren of een volledige directory. Voor een volledige directory (en eventuele sub-directory's gebruiken we de -R (recursive) optie.

Figuur 2. $ cp -R * doel-directory/.

$ cp -R * doel-directory/.

(Met het sterretje (*) of Asterisk in het Engels geven we aan dat we alles in de directory willen kopiëren). En het is Asterisken nietAsterix ;-)

In dit voorbeeld krijg ik een foutmelding omdat ik de directory met naan doel-directory naar zichzelf wil kopiëren maar zoals je kunt zien zijn wel alle bestanden inclusief directory's en subdirectory's gekopieerd.

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages