RM

Remove (verwijder)

rm (remove) : verwijder bestand/directory

We kunnen dit gebruiken om zowel bestanden als directories te wissen, Voorbeeld:
  • $ rm pakket.deb
  • $ rm -r test-directory
Figuur 1. $ rm pakket.deb en $ rm -r test-directory

Zowel het bestand als de directory zijn nu verwijderd.

Het is bij RM ook mogelijk om een optie -f mee te geven (forced) dit zal ervoor zorgen dat RM niet om bevestiging vraagt bij het verwijderen van bepaalde speciale bestanden.

Het gebruik van de -f optie wordt daarom ook niet aangeraden voor beginnelingen (of "n00bs", en vooral niet als ze root of super-user rechten hebben.

Maar laten we dit even ontleden :
  • rm : dit kennen we, verwijder bestanden en directory's.
  • -r : “recursive” optie, pas dit toe op ALLE sub-directory's van de directory waarvan we gaan wissen.
  • -f : “force” optie (bij meerdere opties na elkaar valt het streepje (-) weg en moet je het enkel aan het begin ingeven). vraag me niet om bevestiging (ik weet wat ik doe).
  • / : De directory en diens sub-directory's die je wil wissel (in dit geval / dat is wat we de “root” van het bestandssysteem noemen) en door de manier waarop Linux in elkaar zit is dit ook van toepassing op ALLE verbonden opslagmedia (externe USB Harde-Schijven bijv.). Als je dit als “gewone” gebruiker doet, is de schade beperkt tot jouw $HOME directory, maar als je dit met sudo of ingelogd als root doet, is de schade veel erger ! (hoewel het bij een moderne distributie beperkter is in schade).

En als je het niet vertrouwd gebruik dan de Linux manpages (ieder programma dat op Linux is geïnstalleerd heeft deze) en ze zijn vanuit de Terminal te raadplegen met man PROGRAMMA) of bekijk de infopages.