GREP (IGREP)

Zoeken in tekst

Grep is een handig gereedschap om in een lange tekst enkel de regels weer te geven die voldoen aan bepaalde criteria.

Als we nu terug gaan naar dmesg en enkel de regels willen zien waarin het woord net voorkomt doen we het volgende :

sudo dmesg | grep net (we laten de volledige dmesg weergeven, maar sturen het resultaat niet naar het beeldscherm maar via een pijp naar grep, en grep filtert dan de lijnen met net erin).

Figuur 1. $ sudo dmesg | grep net

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages