SCP

Secure Copy

Veilig bestanden kopiëren via het netwerk? Het kan met scp!

scp is het bekende cp maar van via een ssh verbinding met een andere computer op het netwerk (lokaal of via het Internet).

Mensen die vroeger bestanden kopieerden tussen 2 PC's met DOS, Windows of Linux kennen het programma FastLynx misschien nog wel, maar hoewel je met beide programma's bestanden kunt kopiëren zijn er weinig overeenkomsten tussen deze twee programma's.

De simpelste manier om scp te gebruiken is: scp BESTAND(en) GEBRUIKER@HOST2:DOEL bijvoorbeeld:
Figuur 1. $ scp ~/CLI-Tool_vd_Week/debian-9.5.0-amd64-netinst.ISO patrick@10.0.2.15:/home/patrick/Downloads
$ scp ~/CLI-Tool_vd_Week/debian-9.5.0-amd64-netinst.iso patrick@10.0.2.15:/home/patrick/Downloads

In bovenstaand voorbeeld kopiëren we het bestand debian-9.5.0-amd64-netinst.iso dat zich in de directory ~/CLI-Tool_vd_Week van de lokale computer bevindt naar de Downloads directory op de computer met IP adres: 10.0.2.15.

Het bestand is 291MB groot en het kopiëren duurde 2 sec. aan 117.1MB/s

Enkele van de mogelijke parameters bij scp zijn:
 • -1 : dwing scp om protocol 1 te gebruiken.
 • -2 : dwing scp om protocol 2 te gebruiken.
 • -3 : Kopieert bestanden tussen 2 "remote" systemen via het huidige systeem. Zonder deze optie worden de bestanden rechtstreeks tussen deze 2 systemen gekopieerd. Het gebruik van deze optie schakelt de "progress-bar" uit.
 • -4 : dwing scp om IPv4 te gebruiken.
 • -6 : dwing scp om IPv6 te gebruiken.
 • -B : batch-modus, zorgt ervoor dat je niet steeds een wachtwoord of wachtzin moet ingeven.
 • -C : Schakel compressie in.
 • -c : ciper selecteer de te gebruiken ciper dit wordt rechtstreeks doorgegeven aan ssh
 • -F : ssh_config selecteer een configuratie-bestand voor ssh (per gebruiker).
 • -i : identity file selecteer een identiteits-bestand voor public-key authentication (een id_rsa bestand aangemaakt met ssh-keygen (wordt rechtstreeks doorgegeven aan ssh).
 • -l : limit stel een bandbreedte limiet in (in Kbit/s.)
 • -o : ssh_option SSH opties.
 • -P : poort, let op! bij ssh is het -p (met kleine letter) en bij scp is het -P (met hoofdletter).
 • -p : preserve bewaart de tijden en rechten van het originele bestand.
 • -q : quiet toont geen "progress-bar" of andere foutmeldingen.
 • -r : recursive kopieert ook sub-directories
 • -S : program selecteer een programma dat de verdeelsleutel verbinding tot stand moet brengen (indien je ssh niet wil gebruiken), dit programma moet wel de ssh parameters begrijpen.
 • -v : verbose laat scp meer informatie weergeven (handig bij zoeken naar fouten).

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages