MV

move of verplaats

mv (move) : verplaats (en hernoem) bestanden en directory's

Figuur 1. $ mv uitvoerbaar.sh doel-directory/.

Met MV kunnen we bestanden verplaatsen en hernoemen. Laten we eerst verplaatsen.

Met het commando mv uitvoerbaar.sh doel-directory/. heb ik het bestand uitvoerbaar.sh verplaatst naar de directory met naam doel-directory.

Op de schermafbeelding kun je zien dat de directory eerst leeg was, daarna is het bestand verwijderd uit de directory ~/Downloads/CLI en verplaatst naar ~/Downloads/CLI/doel-directory.

Maar met mv kunnen we ook bestanden en directory's hernoemen, met de 2 commando’s:
  • $ mv doel-directory test-directory ga ik de naam van doel-directory veranderen in test-directory.
  • $ mv document.pdf test-document.pdf ga ik de naam van document.pdf veranderen in test-document.pdf.
Figuur 2. $ mv document.pdf test-document.pdf

Meer informatie kun je altijd terugvinden in de manpages of de infopages